Braeburn

טיול ראש השנה

טיול לקראת ראש השנה

ראשי חודשים נקבעו על ידי אבותינו לפי עדות ראיה של " מולד הלבנה".

לאחר קידוש הלבנה השיאו משואות על ראשי ההרים ושלחו שליחים לכל תפוצות ישראל להודיע בכל מקום על תחילת החודש.

 

המשך קריאה: טיול ראש השנה

037 Copy

טיולי סליחות , סיורי סליחות

טיולי סליחות,  סיורי סליחות

סליחות עם סיורים דינמיים , כרטיס כניסה לעולם הסליחות .

מנהג הוא אצל יוצאי ספרד לומר סליחות למחרת ראש חודש אלול .

אצל יוצאי אשכנז מתחילים במוצאי השבת שלפני ראש השנה.

המשך קריאה: טיולי סליחות , סיורי סליחות

Sukot1

טיולי סוכות

טיולי סוכות 

אל הסוכות ושוק ארבעת המינים בירושלים  בבוקר ערב חג סוכות 

הכנות אחרונות לחג הסוכות, בניית סוכות וקישוטן .

טיול בשווקים המיוחדים לארבעת המינים המוקמים במיוחד לחג הסוכות

המשך קריאה: טיולי סוכות

Hanuka10

טיולי חנוכיות

טיולי חנוכיות / סיורי חנוכיות 

טיול קסום בעקבות גלגולי המנורה,חנוכיות וסיפורי חנוכה .

טיולי חנוכיות בירושלים, טיולי חנוכיות בבני ברק, טיולי חנוכיות בצפת, טיולים בעקבות גבורת המכבים ועוד...

המשך קריאה: טיולי חנוכיות

Purim

טיולי פורים

טיול פורים בבני ברק

כל שנה בני ברק משנה פניה בפורים המשקה נכנס וגם השמחה

אנשים מרקדים ברחובות ובבתי הכנסת ,תחפושות אותנטיות, מוסיקה בוקעת מכל פינה

המשך קריאה: טיולי פורים