עמק

  • רקפות כלניות צבעונים ואירוסים, חגיגת צבעים וריחות

    טיולי פריחה בהתאם לעונת הפריחה בכל רחבי הארץ 

    רקפות בעמק,  כלניות בדרום אירוסים בגלבוע ועוד...